המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית מזונות אישה ומזונות ילדים, במסגרת דיני המשפחה בישראל:

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית מזונות אישה ומזונות ילדים הלכה למעשה, וזאת על מנת לאפשר להורה הנבוך לעמוד על משמעותם המעשית של מזונות אישה ומזונות ילדים בראי החוק.

אחד הנושאים המשמעותיים בהם צריכים בני הזוג לדון עם גירושיהם הוא גובה המזונות אשר יהיה צורך לשלם. לרוב משלם המזונות הוא הבעל אך לעיתים ישנם מצבים בהם הילדים גדלים אצל אביהם ולא אצל אימם. אז תצטרך האם לשלם מזונות אך ברוב המקרים משלם המזונות הוא הבעל. קיימים שני סוגי מזונות: מזונות אישה ומזונות ילדים.

מהם מזונות אישה?

את מזונות האישה מחוייב הגבר לשלם ברוב המקרים עד שהגירושין נכנסים לתוקף באופן רשמי אלא אם נקבע אחרת. מזונות אלה אמורים לאפשר לאישה לחיות עדיין בתנאי מחיה דומים לאלה בהם חיה בנישואיה ולמעשה להתארגן לקראת מצבה החדש. כך היא יכולה "לנחות" ברכות יחסית ולהתרגל לחיות ללא תמיכת בן זוג על כל האמור בכך, בין אם הדבר אומר מציאת עבודה אחרת או נוספת, מעבר מגורים ועוד. מלבד במצבים חריגים, צריך הגבר לספק לאישה מזונות בגובה שיאפשר  לה להשאיר את רמת החיים שלה.

מהם מזונות ילדים?

מזונות ילדים אינם סכום קבוע אלא סכום אשר משתנה בהתאם לגיל הילדים, בהתאם להוצאות הנדרשות עבורם, בהתאם ליכולת ההשתכרות של ההורה המשלם את המזונות שהוא לרוב האב ולפי יכולת ההשתכרות של ההורה המגדל- לרוב האם. המצב שהיה קיים עד לפני כשנה לפחות באשר לאוכלוסיה היהודית הוא שהאב משלם עד הגיע הילדים לגיל 18 את כל ההוצאות הקיומיות עבורם ולאחר מכן המזונות יורדים לשליש מהסכום. ישנו מינימום מסויים שנקבע על ידי בתי המשפט לענייני משפחה והוא 1300 ₪.

הבעייתיות שהיתה קיימת במזונות הילדים וועדת שיפמן

במיוחד כאשר הילדים הם בגיל הרך ולומדים עדיין במסגרות פרטיות, ישנה בעייתית במימון מלא של הוצאות הילדים הקיומיות רק על ידי האב. במצב בו משתכר האב משכורת ממוצעת של כ- 6000 ₪ הדבר מותיר לו סכום נמוך מאוד הנותר חופשי. בימינו, בהם חלק גדול מהגרושים בוחרים להתחיל פרק ב' ולהקים משפחה חדשה הדבר יוצר בעייתיות גדולה. לשם כך הוקמה ועדת שיפמן בשנת 2006 ונתנה המלצותיה בשנת 2012. היא קבעה נוסחה מוגדרת לחישוב המזונות על פי צרכי הילדים ועל פי יכולותיהם של שני ההורים כך שהנטל יתחלק למעשה באופן הדומה לאופן בו היה מתחלק אילו היו נשואים. בנוסף הוחלט להרחיב את תוקף מתן המזונות במלואם לגיל 21.