המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית סמכויות בית הדין הרבני בישראל, במסגרת דיני המשפחה בישראל:

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית בית הדין הרבני בישראל הלכה מעשה, וזאת על מנת לאפשר לאדם הסביר שאינו משפטן לעמוד על המשמעות המעשית של סמכות בית הדין הרבני בישראל בראי החוק.

אם במרבית המדינות כל הנוגע לדיני אישות וקביעה בענייני המשפחה נמצאת תחת סמכותה של מערכת בתי המשפט האזרחית כמו כל תחום אחר, במדינת ישראל המצב שונה. במדינת ישראל כל הנוגע בענייני משפחה נמצא תחת סמכות דתית שהיא בתי הדין הרבניים בנוסף לגורם החילוני האחראי לתחום והוא בית משפט לענייני משפחה. בתי הדין הרבניים פועלים במקביל לבית המשפט לענייני משפחה והם בעלי סמכות זהה לו. הם דנים בכל הנוגע לגירושין, תביעת רכוש, מזונות ומשמורת.

ההבדל בין בתי הדין הרבנים ובין בית משפט לענייני משפחה

כאמור, שני הגורמים אמונים על כל הקשור לענייני משפחה כאשר התובע רשאי להחליט למי מהם לפנות. בית המשפט לענייני משפחה פוסק פסקי דין באופן חילוני לחלוטין, ליברלי ונשען על חוקי המדינה. בית הדין הרבני, לעומת זאת, פוסק על פי המשפט העברי. לדבר יכולות להיות משמעויות רבות למשל בכל האמור בהגשת בקשה לגט. בית הדין הרבני עשוי לדחות בקשה כזאת בטענה שהבקשה אינה מוצדקת. בית הדין הרבני והיהדות בכלל רואים בשלום בית ובהשארת המשפחה בשלמותה ערך עליון ולכן הגשת בקשה לגירושין דרך מוסד זה לא מתקבלת בכל מצב.

התנהלותו של בית הדין הרבני

הדיינים בבית הדין הרבני ממונים על ידי ועדת מינויים בראשות שר המשפטים. בתי דין רבניים נמצאים בכל עיר כאשר בית הדין הרבני הגדול נמצא בירושלים ובראשותו עומד אחד מהרבנים הראשיים לישראל. בית דין זה מקביל בסמכותו לבית המשפט העליון וערעור על החלטת בתי הדין הרבניים האזוריים יכול להגיע עד אליו. בכל בית דין רבני נמצאים שלושה דיינים.

מעמדם של בתי הדין הרבניים

בתי הדין הרבניים נחשבים כחלק בחלתי נפרד ממערכת המשפט הישראלית. ניתן להם מקום וביטוי בשל העובדה שחלק מהאוכלוסיה היהודית פועלת על פי חוקי הדת והם אלה שעומדים בראש מעייניה ולאו דווקא חוקי המדינה. במדינתנו ישנם מאבקי כוח לא מעטים בין דת ומדינה כאשר ההולכים בדרך הדתית מנסים לשמור על חלקה של הדת במדינתנו ואילו החילוניים רואים בכך כפיה דתית. נכון לעכשיו שתי האפשרויות, הדתית והחילונית, לגיטימיות בכל הקשור בדיני משפחה.