201411.29
0

תביעה לשלום בית – המדריך המלא

תביעה לשלום בית - המדריך המלא

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית תביעה לשלום בית, במסגרת דיני המשפחה בישראל:

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית תביעה לשלום בית הלכה למעשה, וזאת על מנת לאפשר לאדם הסביר שאינו משפטן לעמוד על משמעותה המעשית של תביעה לשלום בית בראי ההלכה ו/או החוק.

כאשר מגיעים בני הזוג למשבר ונמצאים על סף גירושין, ישנן עילות תביעה שונות בגינן עומדת להם הזכות להגיש  תובענה. קיימת תביעה לקבלת גט ו/או תביעה למתן פסק דין לגירושין המוגשת מטעמו של האיש/הבעל, וכן תביעה לקבלת גט המוגשת ע"י האישה ו/או תביעה למתן פסק דין לגירושין המוגשת ע"י האיש הינן התביעות המרכזיות הפותחות הדרך כלל כל הליך המוגש בפני בית הדין הרבני, שכן בית הדין הרבני פועל עפ"י חוק שיפוט בתי דין רבניים, ובקיצור – ה"חשבדר" (חוק שיפוט בתי דין רבניים) – במסגרתו הוענקו סמכויות בלעדיות לבית הדין הרבני לדון בכל הכרוך והקשור בסכסוך על רקע דתי של בני זוג יהודים בישראל בעיניי גירושין ונישואין, והדבר הינו הגיוני והולם את העובדה כי עסקינן בהתרת קשר הנישואין של בני זוג יהודים שנישאו בהתאם לדת משה וישראל ע"י חופה וקידושין. כשם שהקשר הזוגי והנישואין נרקמו בהתאם לחוקי התורה והדת והמשפט העברי, כך ראוי שתינתן סמכות ייחודית לבית הדין הרבני להתיר את קשר הנישואין באמצעות מתן פסק דין לגירושין ועריכת גט פיטורין בהתאם להלכה היהודית כדת משה וישראל.

לעיתים, לאחר הגשת בקשה ע"י האישה למתן גט ו/או ע"י האיש למתן פסק דין לגירושין, תוגש בתגובה תביעה שמהותה תביעה לשלום בית. התביעה מוגשת אך ורק בבית דין רבני, ולא בבית משפט לענייני משפחה. בתביעה זו מביע בן הזוג התובע רצון להשיב את הסדר בתא המשפחתי על כנו וזאת בעזרת הדיינים שבבית הדין הרבני.


תביעה לשלום בית כצומת דרכים

כאשר פונה אחד הצדדים לבית הדין הרבני בתביעה לשלום בית, לרוב מפנים הדיינים את הזוג ליעוץ זוגי אשר מוביל לאחת משתי התוצאות: שיקום חיי הנישואין וחזרה לקיום חיי משפחה תקינים, או לחילופין פסק דין לגירושין ו/או למתן גט. כיוון ששמירה על שלום בית ומשפחה היא דרכה של היהדות, נוטה בית הדין הרבני לקבל תביעות אלה, בעיקר כאשר ישנם ילדים בתמונה.

האם תמיד פני התובע הם לשלום?

למרות שאין לזלזל בחשיבותה של השכנת שלום בית בין בני הזוג הבאים בשעריו של בית הדין הרבני, וחרף העובדה כי שלום בית הולמת את רוח היהדות, לעיתים קרובות מוגשת תביעה לשלום בית למרות שאין סיכוי אמיתי להשכין שלום בית בין בני הזוג. תביעה שכזאתי לשלום בית מוגשת לעיתים אך ורק כטקטיקה להשהיית ההליכים של בקשת אחד מבני הזוג למתן גט ואו לגירושין.


בדרך כלל, במקרה בו בן זוג טוען כי הינו חפץ בשלום בית, יהיה זה אחד מבני הזוג המבקש להרוויח נקודות זכות אצל הדיינים. למשל, בעל המבקש להתחמק מתשלום הכתובה של התובעת, במסגרת התביעה שהוגשה מטעמה לתשלום כתובתה, שכן עפ"י המשפט העברי, במידה והאישה היא זו שהגישה את התביעה לגירושין – היא זו שהייתה הגורם לפירוק הנישואין. יש מקום לבחון את הפטרתו של הבעל מתשלום הכתובה, שכן אין לעודד נשים להגיש בקשות לגירושין, ובד בבד להעניק להן "פרס" בדמות תשלום כתובתן.


לעיתים, תהיה זו האישה שתבקש שלום בית באמצעות עורכי דינה, וזאת על מנת לחפות על עצם עזיבתה את בית המגורים המשותף עם הבעל ו/או כפיצוי על היותה היוזמת של התביעה לגירושין.

לא רבים יודעים כי במקביל להליך של שלום בית, שיכול כאמור להיות מוגש כתובענה לשלום בית ו/או לחילופין ככתב תגובה ו/או הגנה לתביעת גט ו/או גירושין, קיים הליך מקביל בבית המשפט לענייני משפחה – הליך חדשני המכונה תובענה לישוב סכסוך.

תובענה לישוב סכסוך מוגשת בדרך כלל כטקטיקה להשהיית הליכים ו/או פתיחת תובענות ע"י אחד מבני הזוג, ובכך לחסום את האפשרות לפתיחת מרוץ סמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני.


תביעה לשלום בית חובה ותוגש בכריכה ובנשימה אחת ביחד עם תובענה שהינה בסמכות בית הדין הרבני, ואינה יכולה להיות מוגשת כסעד ו/או כעילה עצמאית העומדת על רגליים משלה. חובה שתוגש בקשה שכזו בתום לב ובניקיון כפיים, תוך שמוטלת על בן הזוג המבקש שלום בית להוכיח כי אכן הינו כנה בכוונתו לשקם את הנישואין, ולא כטקטיקה לקבלת נקודות בקרב הניטש בין בני זוג המבקשים להתגרש ולסיים את חיי הנישואין באמצעות קבלת גט ו/או פסק דין לגירושין.

לסיכום

תובענה לשלום בית אינה מילת קסם, ויש חובה ליצוק לתוכה תוכן מהותי ולהוכיח את כנות כוונת המבקש ו/או התובע שלום בית.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה ובדין העברי כמו גם עורך דין גירושין מיומן הבקיא בנבכי האסטרטגיה וההסתכלות הכוללת של מכלול האינטרסים של בן הזוג המבקש לנצח בקרב של מלחמת הגירושין.

כותב המאמר הינו ידוע כמי שעוסק בתחום דיני המשפחה, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן. 

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 03-6001700, 24 שעות ביממה.