201412.03
0

ידועים בציבור

ידועים בציבור

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית ידועים בציבור, במסגרת דיני המשפחה בישראל:

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית ידועים בציבור הלכה למעשה, וזאת על מנת לאפשר לאדם הסביר שאינו משפטן לעמוד על משמעותם המעשית של הגדרת ידועים בציבור בראי החוק.

ידועה בציבור האמנם סטטוס משפטי

כבר בשלב זה ראוי להדגיש כי בניגוד לדעה הרווחת בציבור אין בנמצא בדבר חקיקה איזכור ו/או הגדרה הנקראת ידועה בציבור ו/או ידועים בציבור המושג ידועה בציבור ו/או ידועים בציבור הינו יציר כפיו של התפתחות פסיקתית שנולדה כתוצאה מצורך ומאבולוציה חברתית שכן על פי המשטר המשפטי המקובל בישראל היו קיימות שתי אסכולות בלבד מהבחינה הסטטוטורית של סטטוס בעל משמעויות משפטיות בדיני המשפחה בישראל האחת משטר משפטי שהיה קיים בטרם חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג היינו "הילכת השיתוף" אשר אינה חלה על זוגות שנישאו לאחר שנת 1979 . כך או כך החוק הפשוט הכיר בשני מצבים בלבד האחד אישה נשואה כדת משה וישראל אשת איש והשנייה אישה גרושה שקיבלה גט פיטורין מבעלה המושג ידועה בציבור ו/או ידועים בציבור לא אוזכר כלל וכלל בדברי חקיקה למרבה הפליאה עד לכתיבת שורות אלו טרם טרח המחוקק הישראלי להסדיר את מעמדם של הידועים בציבור בדבר חקיקה מפורש למרות זעקתם של בתי המשפט אשר עמדו על הצורך בחקיקה שתגדיר באופן נהיר ובריר את מעמדה החוקי של הידועה בציבור מה הם הקריטריונים והתנאים אשר בהתרחשותם יהיה ניתן להגדיר זוג כידועים בציבור ו/או אישה כידועה בציבור.

תקצר היריעה מלהכיל את מגוון הסיבות והנסיבות בגינם זוגות רבים בוחרים שלא לבוא בברית הנישואין חרף היותם חיים תקופות משמעותיות חיי שיתוף וזוגיות יהיו כאלה שיאמרו שאלו הם פניי הדברים בעידן המודרני כאשר אין משמעות למסגרות המסורתיות שזמנם עבר מן העולם יש שיסברו כי הסיבה נעוצה בשיעור הגירושין וגם העלייה בבניית תאים משפחתיים שאינם התאים הקלסיים הכוללים גבר, אישה וילדים אלא וריאציות שונות, כך או כך אין ספק כי שיעור הזוגות החיים חיים משותפים, מנהלים משק בית משותף וזאת מבלי שהם נשואים כדת משה וישראל המכונים בפי העם נקרא "חברים לחיים" אך לא רק. במצבים שונים נקראים בני זוג אלה: ידועים בציבור.

מתי זוג נחשב כידוע בציבור?

עד לפני מספר שנים זוג עד לפני מספר שנים המבחן העיקרי שבדק האם ומתי יחשב זוג כידוע בציבור היה המבחן שבדק האם הינם חיים תחת קורת גג אחת במשך תקופה ממושכת בת שנתיים לפחות. כיום על מנת להגדיר ידועים בציבור ו/או ידועה בציבור קיימים מבחנים נוספים שאינם מחייבים מגורים תחת קורת גג אחת הנחת העבודה גורסת כי בעידן המודרני ישנם סוגים שונים של משפחות, למשל כאלה שהקשר ביניהם נוצר רק לצורך הבאת ילדים לעולם אך הם אינם מנהלים משק משותף בדירות נפרדות גם במקרה האחרון ייתכן והם יוגדרו כידועים בציבור. האם ידועים בציבור חל גם על אנשים שחיים יחד המון שנים ועדיין במסגרת צבאית?סוגיה זאת כדאי לבדוק מול עורך דין צבאי הגמישות והחדשנות של המבחנים והתסמינים החדשים לעניין הגדרת בני זוג כידועים בציבור ו/או ידועה בציבור אינם נחלתם של זוגות המורכבים אישה וגבר לעיתים יוגדרו משפחות חד מיניות אשר בהן בני הזוג אינם יכולים להינשא כדת וכדין במדינת ישראל גם כידועים בציבור. בנוסף על האמור וכחלק בלתי נפרד מהחדשנות והגמישות בוטלה בפסיקה הדרישה החד משמעית לתקופת זמן ממשוכת ו/או דווקנות לתקופת זמן מינימאלית.

כיצד בני זוג הופכים לידועים בציבור?

על מנת שבני זוג יחשבו ו/או יוגדרו כידועים בציבור ו/או כידועה בציבור לא קיימת דרישה דווקנית לקיומה של תעודה ו/או אסמכתא לכך שהם מנהלים חיים משותפים וחיים כזוג נשוי לכל דבר ועניין. וכאמור גם במידה ובני הזוג  אינם יכולים להצביע על נקודה ספציפית על ציר הזמן במערכת היחסים הזוגית במסגרתה הפכו לידועים בציבור ו/או ידועה בציבור . ניתן להוכיח טיבו של קשר של ידועים בציבור ו/או ידועה בציבור באמצעות המצאה של עדויות חיצוניות המעידות על היותם ידועים בציבור באמצעות הציבור קרי מכרים שכנים חברים או משפחה שיעידו על ידיעתם שהמדובר בזוג  החי חיי  שיתוף בעלי אופי של מאפיינים כשל זוג נשוי לכל דבר ועניין וזאת גם במידה ועסקינן בזוג שאינו חי תחת קורת גג אחת לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין חדשנים שלא שללו הגדרה של ידועים בציבור ו/או ידועה בציבור גם במקרה שדובר בגבר שהיה נשוי לאישה אחרת וניהל במקביל קשר של זוגיות עם הטוענת למעמד של ידועה בציבור המגמה האמורה תואמת את האמור לעניין החדשנות והגמישות בעניין המבחנים שהיו מקובלים לקביעת מעמד של ידועים בציבור ו/או ידועה בציבור מגמה שעל פי דעתי תלך ותתרחב למבחנים של כל מקרה ספציפי לגופו.

מהי המשמעות של הגדרת בני זוג כידועים בציבור?

לאחר שצלחנו בהצלחה את המבחנים להגדרת היחסים הזוגיים כידועים בציבור ו/או ידועה בציבור להגדרה האמורה ישנם משמעויות בעלות השלכות משפטיות רבות ומרחיקות לכת שכן עסקינן כאמור בהגדרה המעניקה מעמד הקרוב ביותר למעמד הנישואין ולפיכך אישה שהוגדרה כידועה בציבור יכול ותהיה זכאית ליהנות לאחר מות בן הזוג מעיזבונו כמו גם להיפרע ו/או לתבוע זכויות במקרה של פירוד ו/או פירוק הקשר זכויות כשל אישה נשואה המתגרשת מבעלה לו נישאה כדת משה וישראל למעט קבלת כתובה יכול ותתבע הידועה בציבור את בן זוגה בקבלת מזונות כמו גם חלוקת רכוש וכל הכרוך בעברם המשותף.

כאמור בהרחבה לעיל קיימת לאקונה בחוק לעניין הגדרת ידועים ו/או ידועה בציבור ומשכך במקרה של פטירה ו/או פירוד ו/או סיום הזוגיות מומלץ להיעזר ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין המתמחה בתחום הספציפי והייחודי של ידועים בציבור ו/או ידועה בציבור.

כותב המאמר הינו ידוע כמי שעוסק בתחום דיני המשפחה, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן. 

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 03-6001700, 24 שעות ביממה.