201612.21
0

טופס פתיחת הליך במקרה של זכות יוצרים

חוק זכות יוצרים (התשס"ח  2007) הינו חוק המונהג בישראל מיום ה-25 במאי 2008 והוא מעגן בתוכו כל הכללים הנדרשים לצרכי הגנה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה המהווה קניין רוחני של בעליה. הגנה זו מוכרת תחת המינוח המשפטי זכויות יוצרים ולצורך כך היצירה נדרשת לעמוד בתנאים מהותיים הקבועים בחוק.

חוק זה החליף למעשה את פקודת זכות היוצרים מימי השלטון המנדטורי בארץ ישראל ומטרתו העיקרית הינה מתן הגנה ליוצרים על יצירה מקורית שהיא אחת מאילו: יצירה ספרותית, יצירה אומנותית, יצירה מוסיקאלית ויצירה דרמטית. הזכות להגנה בישראל תינתן ליוצרים בכל אותם מקרים בהם היצירה פורסמה בישראל ובמקרים בהם בעת היצירה או פרסומה היוצר התגורר בישראל והחזיק באזרחות ישראלית.

ההגנה המוענקת בחוק מאפשרת לבעל היצירה לדרוש פיצוי כספי בכל אותם מקרים בהם התקיימה הפרה של אחד מהזכויות המוענקות לו מתוקף היותו היוצר הבלעדי ו/או בעל זכויות היוצר. שופטים הנדרשים לדון בענייני זכויות יוצרים בוחנים מספר היבטים שיפוטיים כגון: היקף ומימדי הפרת זכות היוצרים, משך ההפרה וחומרתה, היקף הנזק אשר נגרם ליוצר או מחזיק בזכויות היצירה, הרווח הכספי ו/או הרוחני אותו הפיק מפר הזכות וכדומה. היבטים שיפוטיים אלו מסייעים לצרכי הדיון המשפטי בעניין הפרת זכויות יוצרים והם משמשים לצרכי פסיקת הדין.

זכות יוצרים על יצירה במקרה של גירושין

הליך גירושין הינו הליך במסגרתו בני הזוג המעורבים בו נדרשים לקיים חלוקת רכוש על כל הרכוש המשותף העומד לרשותם. בחלק מהמקרים, בני זוג השקיעו משאבים משותפים לצורך רכישת מידע המוגן בזכויות יוצרים ובעת ההחלטה על פירוד הם נדרשים להגדיר גם את התנאים ואופן חלוקת הרכוש הקנייני רוחני העומד לרשותם.

הליך תיק גירושין המשלב בתוכו היבטים שונים הקשורים לזכויות יוצרים הינו הליך מורכב המחייב את הצדדים להיוועץ עם עורך דין דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים וזאת על מנת להגן על מלוא הזכויות העומדות לרשות הצדדים ביחד ולחוד.

קניין רוחני הינו מונח משפטי המיועד לצרכי הגדרת נכסים קניינים בלתי מוחשיים כגון: זכויות יוצרים, סימני מסחר, המצאות וכדומה. כפועל יוצא מכך, בני זוג העומדים לקראת הליך פירוד וגירושין, כאשר אחד מהצדדים או שניהם יחדיו מחזיקים בקניין רוחני כזה או אחר, מחויבים בהגשת טופס פתיח הליך תביעת קניין רוחני וזאת לצרכי הגנה על הזכויות העומדות לרשותם (ביחד או לחוד).

במידה וגם אתם עומדים לקראת הליכי גירושין ובמקרים בהם גם אתם מחזיקים בזכויות יוצרים משותפות על גבי יצירות מקוריות, אנו ממליצים לכל אחד ואחת מכם לפנות לשירותיו של עורך דין לענייני דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים וזאת על מנת לבחון את כל ההיבטים המשפטיים הנלווים להליך הפירוד ועל מנת לבחון את דרכי הפעולה בהם תדרשו לנקוט על מנת להגן את זכויות  היוצרים העומדות לרשותכם.