המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית פתיחת תביעה לגירושין בישראל במסגרת סכסוך גירושין בישראל.

בית הדין הרבני:

מקור הסמכות במסגרתו נקבעה בלעדיות לבית הדין הרבני לדון בכל הנוגע לעניינים לגירושין של בני זוג יהודים בישראל, הינו חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג- 1953 , הידוע גם בכינוי חשבד"ר.

במדינת ישראל, חלק נכבד מדיני המשפחה מתבססים על ההלכה היהודית, וכפועל יוצא מכך, נקבע כי כל זוג נשוי המעוניין לסיים את נישואיו, יידרש לעשות זאת בבתי הדין הרבניים, בין אם בני הזוג נישאו כדת משה וישראל, ובין אם בני הזוג נישאו במסגרת נישואין אזרחיים.

בניגוד לדעה הרווחות, תחילתו של הליך הגירושין איננו כרוך בפתיחת תיק אלא בהגשת תביעת גירושין המוגשת לבתי הדין הרבניים. פתיחת תיק גירושין הוא למעשה פתיחת הליך הגירושין והוא מתקיים אך ורק באמצעות הגשת תביעת גירושין על ידי אחד מבני הזוג, או לחילופין, באמצעות הגשת הסכם גירושין משותף המוגש אף הוא לבית הדין הרבני לצורך כניסתו לתוקף משפטי של ההסכם.


סמכות שיפוט מקבילה:


במדינת ישראל עומדות בפני בני זוג המבקשים לפתוח בהליכי גירושין שתי חלופות בנוגע למקום בו יוגשו את תביעת הגירושין.   חלופות אלו מאפשרות בחירה של הגשת תביעות גירושין לבית הדין הרבני במסגרתם ניתן לכרוך בנוסף לתביעת הגירושין את ענייני המשמורת, המזונות, הסדרי הראיה וחלוקת הרכוש המשותף.  לחילופין, ניתן לבחור בחלופה של הגשת תובענות לבית המשפט האזרחי לענייני משפחה בעניין המשמורת, המזונות, הסדרי הראיה וחלוקת הרכוש המשותף. הבחירה האמורה, הינה בעלת משמעות מרחיקת לכת בניהול הליך הגירושין עצמו, והיא מחייבת את בן הזוג הפותח את ההליך לבחון לעומק את הנושא במסגרת ליווי מקצועי המוענק על ידי עורך דין גירושין המתמחה בתחום דיני משפחה הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הדתי.


מירוץ הסמכויות:


עקב הסמכויות המקבילות, נודעת חשיבות מכרעת לקבלת ההחלטה בבחירת הערכאה המועדפת לגופו של כל מקרה ספציפי בפתיחת התובענות לגירושין על ידי אחד מבני הזוג.  במקרים בהם אחד מבני הזוג הקדים להגיש תביעת גירושין לבית המשפט לענייני משפחה, ולאחר מכן, בן הזוג השני בחר להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני, כל נושאי הדיון בעניינם יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה, למעט עניין הגט עצמו שידון בבית הדין הרבני.

לכל אחת מהחלופות בבחירת הערכאה לניהול ההליכים קיימים יתרונות וחסרונות בהתאם לגופו של המקרה הספציפי, מפאת כן נודעת חשיבות קרדינאלית להיוועצות מוקדמת עם עורך דין גירושין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת החלטה בנוגע לזהות המערכת בה יתנהלו הליכי הגירושין.


תכנון אסטרטגי כחלק ממהלכי פתיחת תיק גירושין:


הליך גירושין, בין אם הוא מיושם באמצעות הסכם גירושין משותף, ובין אם הוא מתקיים באמצעות ערכאות משפטיות, מחייב את כל אחד ואחת מהצדדים, להיערך בהתאם ולשמור על מלוא זכויותיהם לאורך התהליך. כמשרד מוביל בתחום דיני המשפחה וליווי הליכי גירושין, אנו מעמידים לרשותכם מגוון נרחב של שירותים משפטיים החל משלב ההיוועצות המוקדמת, דרך יישום הליכי גישור וניסוח הסכמי גירושין ועד לליווי וייצוג משפטי ע"י עו"ד גירושין במקרים בהם בחרתם לנהל ערכאה משפטית בנוגע להליך הגירושין שלכם.

אנו עומדים לרשות כל אחד ואחת מכם, הן בנפרד והן ביחד, וכחלק משירותינו אנו מייעצים לכם בכל הקשור לפתיחת תיק גירושין (הגשת תביעת גירושין) בהתאם למקרה הספציפי העומד לפנינו.