201802.04
0

גירושין ומיסים – דברים שחשוב לדעת

גירושין הם תהליך מורכב הן מבחינה רגשית והן מבחינה לוגיסטית. הפירוק הזוגי מלווה בהפרדת חשבונות, תשלומי מזונות, הסכמים כלכליים שמחייבים התנהלות פיננסית מחודשת לאור הסטטוס העדכני. התייחסות מיסוית היא חלק בלתי נפרד מכלכלת הגירושין וחשוב להכיר את החובות והזכויות של זוגות אשר מתגרשים גם בפן של חבויות המס.

לפניכם מספר דברים שחשוב לדעת על הנושא על מנת לבצע תכנון מס נכון לאורך הדרך.

הטבת מס על תשלום דמי מזונות
הנטל הכלכלי לאחר הגירושין כבד מאוד, ולכן חשוב לממש כל הטבה שמגיעה לכם. הטבה משמעותית שמגיעה על פי חוק למי שמשלם דמי מזונות היא נקודת זיכוי אחת במס הכנסה.
ההטבה היא בשווי של 216 שקלים לחודש או 2,592 שקלים לשנה. ההטבה ניתנת להורה שנושא בכלכלת הילדים משנת המס בה נולד הילד ועד השנה בו ימלאו לו 18 שנים.
כדי ליהנות מהטבה זו, יש למלא טופס 101 ולהגיש למעסיק, כולל ספח תעודת זהות ובמקרה של גרושים עצמאים – טופס 1301 דין וחשבון.
הטבת המס הזו מגיעה גם להורים פרודים. כך למשל, קובע החוק, שגם מי שחי בנפרד מההורה השני ונושא בכלכלת הילדים, מגדל בעצמו את הילדים או מששתף בכלכלת הילדים, זכאי להטבת המס. על מנת לקבלה, יש לצרף אישור מפקיד שומה המבוסס על תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד.
במקרים מסוימים, יתבקשו הורים פרודים להציג פס"ד של בית משפט לענייני משפחה המאשר את משמורת הילדים או להמציא פירוט חשבון בנק שמדגים תשלום של דמי מזונות.
נקודת הזיכוי שמגיעה להורים גרושים/פרודים מתווספת לנקודות זיכוי במס שמגיעה להורים בישראל – זיכוי בגין ילדים עד גיל 18 וזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 וזיכוי וכדומה. אך יש צורך לפנות למס הכנסה או להיעזר באתר של מס הכנסה על מנת לבצע תחשיב נקודות זכאות מדויק בהתאמה אישית.

פטור ממס הכנסה על דמי מזונות
רבים חוששים שקבלת דמי מזונות תיחשב עבורם כמס הכנסה והם יחויבו בתשלומי מס על הכנסה זו. אך על פי חוק, תשלום דמי מזונות לא נחשב הכנסה, כיוון שמדובר בהוצאות מוכרות לילדים. לכן, יש פטור ממס הכנסה על דמי מזונות. גם אם מתקבלת קצבת דמי מזונות מהביטוח הלאומי יש פטור ממס הכנסה.

העברה אגב גירושין – פטור ממיסוי מקרקעין
זוגות אשר מתגרשים צריכים לדעת שהם פטורים ממיסוי מקרקעין, זאת לפי סעיף 4א' לחוק מיסוי מקרקעין, "העברה אגב גירושין": " העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה".
כלומר, יש לבצע העברת אגב גירושין בלשכת רישום מקרקעין בה יש להציג אישורים כמו שטרי מכר, הסכם גירושין ותעודת גירושין וכן אישור עירייה בדבר העברת זכויות וכך להעביר את הנכס בדרך שאינה כרוכה במס.

נושא חובות המיסוי הוא שדורש ייעוץ של עורך דין המבין במיסוי, שיוכל לייעץ כיצד להקטין את חובת המס בדרך הנכונה ביותר מהבחינה המשפטית. תכנון מס מקדים ישפר את חובת המס שלכם.