202204.24
0

הסכם גירושין

כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, הם מתחילים תהליך שבסופו יחתמו על מסמך משפטי המאגד את כל הסכמותיהם בדבר חלוקת הרכוש המשותף, מזונות הילדים והסדרי הראייה עימם, לצד תנאים נוספים. תהליך זה כרוך פעמים רבות במאבקי כוח משפטיים, שבהם כל צד מנסה לגבש הסכם שישרת את האינטרסים שלו. במאמר זה נעמוד על עקרונות בסיסיים בתהליך הגירושין עד לניסוח המסמך הסופי.

מי מאשר את הסכם הגירושין?
בישראל קיימות שתי ערכאות היכולות לאשר הסכם גירושין. הערכאה הראשונה היא בית־הדין הרבני והשנייה היא בית־המשפט לענייני משפחה. חשוב לדעת כי הסמכות היחידה לקבוע את קיום הגט עצמו היא בית־הדין הרבני.
אך, את כל הנושאים הנדונים לצורך גיבוש ההסכם ניתן לבחור לנהל באחת משתי הערכאות שציינו. הדיונים יתקיימו בערכאה זו, עד לקבלת פסק־דין סופי שיכלול התייחסות לכל היבטי הגירושין, הן הממוניים והן ההיבטים הנוגעים לחיי בני הזוג כיחידות נפרדות.


מרוץ הסמכויות
היות וכל בית־דין מפרש בצורה שונה מעט את ההלכות הנוגעות לחישוב דמי המזונות לילדים ולאישה, ומחלק את הממון באופן שונה, התחלת תהליך הגירושין מוביל למרוץ סמכויות. האישה, עשויה לרצות לנהל את הדיונים בבית־המשפט לענייני משפחה בעוד הבעל מעדיף את בית־הדין הרבני. למעשה, הצד שהגיש ראשון את התביעה הוא זה שיקבע באיזו ערכאה יתקיימו הדיונים.


חובת קיום הליך גישור לפני הדיונים בבית־המשפט
כדי להקל על מערכת המשפט, הדיונים לצורך קביעת העקרונות שיכתבו בכל הסכם גירושין מתקיימים רק לאחר שבוצע הליך של גישור בין שני הצדדים. הליך זה מאפשר לנסח את העקרונות לאחר פשרה הדדית בין בני הזוג, באמצעות מגשר הבוחן את הנקודות החשובות הנמצאות במחלוקת.
חשוב לדעת, כי יש בני־זוג המנצלים את הליך הגישור כדי להטות את הכף לטובתם. לכן, חשוב להיוועץ בעורך־דין המתמחה בהליכי גירושין עוד בשלבים הראשונים של המו"מ עם בן הזוג השני.
אם תהליך הגישור נכשל והצדדים לא הצליחו לגבש את הקווים הכלליים של הסכם הגירושין בהסכמה, הדיון יעבור לערכאה משפטית.


חלוקת הרכוש – כיצד היא נקבעת?
החוקים הנוגעים לחלוקת הרכוש בהסכם הגירושין השתנו עם השנים. זאת, לאור העובדה כי נשים רבות השתלבו בשוק העבודה, ולמעשה חלקן משתכר יותר מבן־הזוג. לכן, רכושם של זוגות שהתחתנו לאחר 1.1.74 יחולק על פי עיקרון איזון המשאבים בין השניים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.
זאת, אם לא נחתם קודם לכן הסכם ממון בין השניים, לפני נישואיהם או במהלכם1.
חשוב לציין, כי בית המשפט משתמש כיום בשיטות חישוב שונות מאשר בעבר. למשל, קבלת דמי פנסיה עתידית של אחד מבני הזוג עשויה להטות את הכף לחלוקה שונה של הרכוש בעת הגירושין. לכן, חשוב להיוועץ עם עו"ד ולציין בפניו את התמונה הכלכלית בכללותה, לרבות הרכוש הקיים, אפשרות לקבלת רכוש או הכנסה בעתיד ועוד. כל הנושאים הללו יכולים להקל על עוה"ד להיערך למשפט באופן המיטבי, ולשפר את סיכויי הסכם הגירושין להיות מוטה לטובתכם.

 1חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, חלק שני, סעיף 3