201412.08
0

אפוטרופסות – המדריך המלא

אפוטרופסות - המדריך המלא

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית אפוטרופסות, במסגרת כללית ו/או דיני המשפחה בישראל:

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית אפוטרופסות הלכה למעשה, וזאת על מנת לאפשר לאדם הסביר שאינו משפטן לעמוד על משמעותו המעשית של מינוי מטעם בית המשפט ו/או הגשת תביעה לאפוטרופסות בראי החוק.

באופן רגיל, רשאי אדם לדאוג לענייניו המשפטיים ולייצג את עצמו בכל הקשור בעניינים אלה. במקרים בהם נמצא כי האדם אינו כשיר באופן מספק בכדי לדאוג לענייני אלה ניתן להגיש תביעה ולבקש אפוטרופסות עליו. לרוב האפוטרופוס שימונה יהיה קרוב או מכר של החסוי. במקרים בהם אין מכר שלוקח על עצמו תפקיד זה יהיה זה גוף משפטי כלשהו.

באילו מצבים ממונה אפוטרופוס?

כאשר מתעורר חשד כי אדם אינו יכול לדאוג לעצמו- לגופו או לרכושו יתמנה לו אפוטרופוס. מדובר על קשישים במצב סיעודי אשר מצבם הגופני ו/או המנטלי אינו מאפשר להם לדאוג לעניינים אלה. גם אנשים הסובלים ממחלות נפש ואינם רואים דברים בצלילות ובבהירות אינם יכולים לדאוג לעניינים מורכבים ולכן ממונה להם אפוטרופוס. ילדים וקטינים אשר איבדו את האפוטרופוס הטבעי שלהם, הוריהם, עקב פטירתם מסיבות שונות או עקב היותם בלתי כשירים לדאוג לילדיהם.

היכן נקבעת זהותו של האפוטרופוס?

הגשת תביעה למינויו של אפוטרופוס נעשית בבית המשפט לענייני משפחה עבור האפוטרופוס הכללי. עם הגשת התביעה ניתן גם לציין מיהו האפוטרופוס הרצוי עבור אותו אדם אם ישנו. בית המשפט מסתמך על דבריהם של בני המשפחה, דבריו של אותו אדם אם הוא מסוגל להביע את רצונו בנושא וגם המלצותיהם של שירותי הרווחה המעורבים בעניין. על מנת שבית המשפט אכן יווכח שמומלץ למנות אפוטרופוס, יש צורך לצרף מסמכים המעידים על נחיצות מינויו, מסמכים כמו המלצות רופאים, פסיכיאטרים או עובדים סוציאלים.

האפשרויות והמגבלות העומדות בפני אפוטרופוס

אפוטרופוס ממונה לפעול במקום החסוי בכל הפעולות המשפטיות הנדרשות כאשר הן יכולות להיות קשורות לגוף/רכוש/ שני התחומים. כל עוד ממונה אפוטרופוס, פעולות אותן מבצע החסוי אינן מתקבלות בבית המשפט. האפוטרופוס הממונה פועל בכפוף לאפוטרופוס הכללי ומחוייב במתן דיווחים על פעולותיו ועל הוצאת כספים מחשבון החסוי במידה ואכן הוצאו. בפעולות חריגות כמו מתן ערבות או מכירת דירה מטעם החסוי ישנו צורך באישור בית משפט.

בידיו של האפוטרופוס קיים כוח רב ויחסי הכוחות בינו לבין החסוי הם ללא ספק לטובת האפוטרופוס. לכן, כוונותיו נבחנות היטב בטרם ממנה אותו בית המשפט להיות אמון על כל פעולותיו המשפטיות של החסוי.

כותב המאמר הינו ידוע כמי שעוסק בתחום דיני המשפחה, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 03-6001700, 24 שעות ביממה.